Voorstellen van Johan Verstreken (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2163 Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije 25/6/2013
S. 5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
S. 5-2444 Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran 20/1/2014
S. 5-2493 Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken 18/2/2014
S. 5-2799 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan 27/3/2014
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014

Legislatuur 2014-2019