Voorstellen van Piet De Bruyn (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
S. 5-606 Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie 15/12/2010
S. 5-829 Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten 9/3/2011
S. 5-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft 21/3/2011
S. 5-959 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces 15/4/2011
S. 5-984 Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) 29/4/2011
S. 5-993 Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester 3/5/2011
S. 5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
S. 5-1284 Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen 26/10/2011
S. 5-1296 Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara 8/11/2011
S. 5-1312 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de OekraÔense regering 10/11/2011
S. 5-1368 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf 25/11/2011
S. 5-1413 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 21/12/2011
S. 5-1483 Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ 14/2/2012
S. 5-1522 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids 8/3/2012
S. 5-1595 Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies 3/5/2012

Legislatuur 2014-2019