Voorstellen van Caroline Désir (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-247 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 13/10/2010
S. 5-248 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 8/10/2010
S. 5-721 Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali 27/1/2011
S. 5-941 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 7/4/2011
S. 5-987 Wetsvoorstel ter verbetering van de verloven van werknemers na de geboorte of de adoptie van een kind 2/5/2011
S. 5-990 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieën van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 3/5/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden 7/10/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1638 Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers 30/5/2012
S. 5-1658 Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" 7/6/2012
S. 5-1690 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel 4/7/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1826 Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren 26/10/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012

Legislatuur 2007-2010