Voorstellen van Paul Magnette (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2305 Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn 23/10/2013
S. 5-2341 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 14/11/2013
S. 5-2359 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 26/11/2013
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2796 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de toepassingsvoorwarden ervan te kunnen definiŽren en te kunnen bepalen wanneer iemand tewerkgesteld wordt in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid 26/3/2014
S. 5-2797 Voorstel van resolutie om werknemers en ondernemingen die het slachtoffer zijn van sociale, fiscale en milieudumping, beter te beschermen 26/3/2014