Voorstellen van Louis Ide (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-225 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 1/10/2007
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
S. 4-601 Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 28/2/2008
S. 4-686 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/4/2008
S. 4-726 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 5/5/2008
S. 4-816 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 20/6/2008
S. 4-960 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/10/2008
S. 4-962 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiŽle- en bankcrisis 15/10/2008
S. 4-1048 Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft 8/12/2008
S. 4-1103 Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose 8/1/2009
S. 4-1121 Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen 15/1/2009
S. 4-1142 Voorstel van resolutie betreffende het promoten van orgaandonatie en het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie 22/1/2009
S. 4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009
S. 4-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 30/4/2009
S. 4-1321 Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen 7/5/2009
S. 4-1546 Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra 15/12/2009
S. 4-1615 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 23/12/2009
S. 4-1670 Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) 24/2/2010
S. 4-1673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden 24/2/2010
S. 4-1742 Voorstel van resolutie inzake het A/H1N1 virus, de pandemie en de vaccinatiecampagne met registratie : hysteria mexicana of griep ? 1/4/2010
S. 4-1752 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers 22/4/2010
S. 4-1774 Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie 30/4/2010
S. 4-1775 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 30/4/2010
S. 4-1780 Voorstel van resolutie inzake kwaliteitslabels voor ziekenhuizen die nosocomiale infecties onder controle weten te houden 4/5/2010

Legislatuur 2010-2014