Voorstellen van Nele Lijnen (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1930 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
21/11/2006
S. 3-1933 Voorstel van resolutie tot invoering van een aangepaste wegmarkering in schoolomgevingen 21/11/2006
S. 3-2414 Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken 18/4/2007

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010