Voorstellen van Jihane Annane (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1031 Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten 16/2/2005
S. 3-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot invoering van een partnerschapsovereenkomst voor senioren 26/4/2005
S. 3-1205 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de cumulatie van inkomsten uit arbeid en rust- en overlevingspensioenen 25/5/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1253 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 6ter in de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 23/6/2005
S. 3-1317 Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht 19/7/2005
S. 3-1347 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 16/9/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
S. 3-1957 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/11/2006
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2099 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 2/3/2007