Voorstellen van Margriet Hermans (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-154 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 23/8/2007
S. 4-155 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 23/8/2007
S. 4-156 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 23/8/2007
S. 4-157 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 23/8/2007
S. 4-158 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de gehandicapte en chronisch zieke op de arbeidsmarkt 23/8/2007
S. 4-159 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 23/8/2007
S. 4-160 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 23/8/2007
S. 4-161 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 23/8/2007
S. 4-162 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/8/2007
S. 4-163 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 23/8/2007
S. 4-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 12/10/2007
S. 4-199 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 25/9/2007
S. 4-244 Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld 5/10/2007
S. 4-286 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 18/10/2007
S. 4-314 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 23/10/2007
S. 4-329 Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen 26/10/2007
S. 4-333 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 26/10/2007
S. 4-412 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 22/11/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 21/2/2008
S. 4-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 24/4/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-842 Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran 2/7/2008
S. 4-927 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŽ 26/9/2008
S. 4-961 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 14/10/2008
S. 4-971 Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van draagbare muziekspelers 17/10/2008
S. 4-975 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 21/10/2008
S. 4-976 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen 21/10/2008
S. 4-979 Wetsvoorstel tot wijziging van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op een belastingvermindering voor premies van een aanvullende private ziekteverzekering 20/7/2008
S. 4-983 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 26 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 23/10/2008
S. 4-1008 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 17/11/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
S. 4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 22/12/2008
S. 4-1103 Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose 8/1/2009
S. 4-1123 Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren 19/1/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 7/4/2009
S. 4-1316 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 7/5/2009
S. 4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
S. 4-1336 Voorstel van resolutie betreffende de executie van Delara Darabi in Iran 20/5/2009

Legislatuur 2003-2007