Voorstellen van Margriet Hermans (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1180 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 4/5/2005
S. 3-1264 Voorstel van resolutie met het oog op de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 28/6/2005
S. 3-1273 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 1/7/2005
S. 3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 4/7/2005
S. 3-1284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie 5/7/2005
S. 3-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake de registratie en identificatie van paarden 5/7/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 12/10/2005
S. 3-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 28/10/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
S. 3-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude 7/12/2005
S. 3-1549 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 1/2/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŽle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1776 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wat betreft de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 28/6/2006
S. 3-1803 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 7/7/2006
S. 3-1842 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 25/9/2006
S. 3-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 115 en 119 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de verklaring van afwezigheid 24/10/2006
S. 3-1875 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren 24/10/2006
S. 3-2032 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 24/1/2007
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2052 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 7/2/2007
S. 3-2099 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 2/3/2007

Legislatuur 2007-2010