Voorstellen van Marie Arena (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-184 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 24/9/2010
S. 5-185 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 24/9/2010
S. 5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
S. 5-629 Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" 22/12/2010
S. 5-721 Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali 27/1/2011
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-793 Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) 21/2/2011
S. 5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-917 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ 30/3/2011
S. 5-927 Resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds 31/3/2011
S. 5-936 Voorstel van resolutie betreffende de betogingen van de Algerijnse bevolking voor democratie en betere levensomstandigheden 6/4/2011
S. 5-938 Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ 6/4/2011
S. 5-990 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 3/5/2011
S. 5-992 Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo 3/5/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1068 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo 7/6/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1149 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden 6/7/2011
S. 5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
S. 5-1231 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude 23/9/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1326 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht 14/11/2011
S. 5-1348 Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn 22/11/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1441 Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ 18/1/2012
S. 5-1442 Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) 18/1/2012
S. 5-1519 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen 6/3/2012
S. 5-1520 Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) 6/3/2012
S. 5-1521 Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) 7/3/2012
S. 5-1554 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa 27/3/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1665 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft 12/6/2012
S. 5-1911 Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi 20/12/2012
S. 5-1931 Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda 16/1/2013
S. 5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
S. 5-2017 Voorstel van resolutie betreffende Mali 20/3/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
S. 5-2335 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 8/11/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2398 Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen 12/12/2013
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014