Voorstellen van Michel Guilbert (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-302 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 5/11/2003
S. 3-303 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft 5/11/2003
S. 3-543 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel 5/3/2004
S. 3-625 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 2/4/2004
S. 3-688 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 13/5/2004
S. 3-730 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 3/6/2004
S. 3-803 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 5/7/2004
K. 51-633 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/12/2003

Legislatuur 1999-2003