Voorstellen van Ludwig Vandenhove (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-392 Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes 9/11/2022
S. 7-421 Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender 7/2/2023
S. 7-423 Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing 9/2/2023
S. 7-444 Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld 27/4/2023
S. 7-453 Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie 24/5/2023
S. 7-465 Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater 21/6/2023
S. 7-481 Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen 5/10/2023
S. 7-482 Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het «caring museum» 6/10/2023

Legislatuur 2003-2007