Voorstellen van Dalila Douifi (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
S. 5-1535 Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 15/3/2012
S. 5-1610 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 9/5/2012
S. 5-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/5/2012
S. 5-1712 Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers 12/7/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
S. 5-2206 Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 16/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2335 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 8/11/2013
S. 5-2350 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK 20/11/2013