Voorstellen van Zoé Genot (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-225 Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis 22/2/2021
S. 7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
S. 7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten 20/5/2021
S. 7-266 Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa 16/6/2021
S. 7-346 Resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen 26/4/2022
S. 7-372 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
7/7/2022
S. 7-409 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden 15/12/2022
S. 7-443 Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda 26/4/2023
S. 7-452 Voorstel van resolutie betreffende testing van drugs in het raam van een risicobeperkend beleid en van het Europese earlywarningsysteem 23/5/2023
S. 7-453 Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie 24/5/2023