Voorstellen van Frank Creyelman (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-35 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 7/9/1999
S. 2-36 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 7/9/1999
S. 2-38 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 7/9/1999
S. 2-61 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1999
S. 2-90 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip noodweer 30/9/1999
S. 2-163 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het registratierecht voor de aankoop van een woning betreft 17/11/1999
S. 2-473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken 15/6/2000
S. 2-690 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 van de nieuwe gemeentewet 16/3/2001
S. 2-1175 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninlijke Hoogheid Prins Laurent 30/5/2002
S. 2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 6/12/2002

Legislatuur 2003-2007