Voorstellen van Johan Malcorps (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-211 Voorstel van resolutie betreffende een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu 1/12/1999
S. 2-450 Voorstel van resolutie over de verkeersveiligheid op de weg van en naar de school 25/5/2000
S. 2-472 Voorstel van resolutie over het federale plan inzake duurzame ontwikkeling 14/6/2000
S. 2-555 Voorstel van resolutie over de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs 18/10/2000
S. 2-630 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren 19/1/2001
S. 2-724 Wetsvoorstel tot onthaasting van het autoverkeer 24/4/2001
S. 2-815 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van gemeenteambtenaren betreft 29/6/2001
S. 2-852 Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens 16/7/2001
S. 2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1119 Voorstel van resolutie betreffende verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen 26/4/2002
S. 2-1286 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 20/9/2002
S. 2-1463 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/2/2003