Voorstellen van Marc Hordies (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 23/12/1999
S. 2-472 Voorstel van resolutie over het federale plan inzake duurzame ontwikkeling 14/6/2000
S. 2-921 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toepassing van dwangsommen te verbieden bij geschillen die zijn gerezen naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten 3/10/2001
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1146 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 8/5/2002
S. 2-1348 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de Veiligheid van de Staat en het Vast Comité van toezicht op de politiediensten 17/9/2002