Voorstellen van Carl Decaluwe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-81 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 27/9/1999
S. 2-84 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 27/9/1999