Voorstellen van Sfia Bouarfa (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-868 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 18/7/2001
S. 2-881 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 596 van het Gerechtelijk Wetboek om een voogdijregeling in te stellen voor niet begeleide minderjarigen in opvangcentra voor vluchtelingen 20/7/2001
S. 2-1296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen 8/10/2002
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007