Voorstellen van Karin Brouwers (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

39 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-121 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
20/11/2019
S. 7-162 Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren 12/5/2020
S. 7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ 11/6/2020
S. 7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-209 Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden 9/12/2020
S. 7-218 Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China 18/1/2021
S. 7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
S. 7-236 Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul 25/2/2021
S. 7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag 21/4/2021
S. 7-248 Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat 21/4/2021
S. 7-249 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken 21/4/2021
S. 7-255 Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof 19/5/2021
S. 7-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten 15/6/2021
S. 7-270 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat over de aanwezigheid van de vlaggen van de Gemeenschappen en de Gewesten in de Senaat 16/6/2021
S. 7-271 Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul 16/6/2021
S. 7-272 Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen 17/6/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-299 Resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen 17/11/2021
S. 7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 17/11/2021
S. 7-308 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media 8/12/2021
S. 7-312 Resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte 15/12/2021
S. 7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 23/2/2022
S. 7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in OekraÔne 24/2/2022
S. 7-341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren 30/3/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-362 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat 22/6/2022
S. 7-382 Resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini 7/10/2022
S. 7-392 Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes 9/11/2022
S. 7-405 Resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran 13/12/2022
S. 7-408 Voorstel van resolutie voor meer erkenning en ondersteuning van ouders van levenloos geboren kinderen 15/12/2022
S. 7-422 Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen 8/2/2023
S. 7-446 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Praag, 24-25 april 2023
25/4/2023
S. 7-454 Resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap 24/5/2023
S. 7-456 Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023
S. 7-487 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen en de Verenigde Grondwettelijke Vergadering op te richten 20/10/2023
S. 7-499 Voorstel van resolutie over de wijze waarop BelgiŽ meer kan wegen op het Europees besluitvormingsproces 22/11/2023

Legislatuur 2014-2019