Voorstellen van Josy Dubiť (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-687 Voorstel van resolutie over de versterking van de rol van conflictpreventie in het Europees Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 14/3/2001
S. 2-738 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van het Strafwetboek, wat het recht betreft van de partijen om inzage te vragen van het strafdossier in het stadium van het vooronderzoek van het strafproces en om het verrichten van een opsporingshandeling te vragen 4/5/2001
S. 2-739 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 8/5/2001
S. 2-807 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een deontologische en ethische gedragscode voor de Belgische regering inzake het buitenlands beleid en de wapenhandel 29/6/2001
S. 2-823 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/7/2001
S. 2-846 Wetsvoorstel betreffende de markering en de registratie van lichte en kleine wapens, munitie en explosieven. 9/7/2001
S. 2-901 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de Lid-Staten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie 18/9/2001
S. 2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
S. 2-1066 Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie 1/3/2002
S. 2-1090 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten 27/3/2002
S. 2-1093 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 15/4/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
S. 2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1237 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 8/7/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1265 Voorstel van resolutie inzake het opheffen van de opschorting van de reÔntegratiepremie voor Slovaken 12/8/2002
S. 2-1362 Voorstel van resolutie over het Midden-Oosten 21/11/2002
S. 2-1384 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering teneinde de aanwijzing mogelijk te maken van verschillende onderzoeksrechters in ťťn dossier 6/12/2002
S. 2-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering 19/2/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007