Voorstellen van Jean-Marie Dedecker (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 3/2/2000
S. 2-330 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 7/2/2000
S. 2-462 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar 30/5/2000
S. 2-500 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven 22/6/2000
S. 2-634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft 24/1/2001
S. 2-806 Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport 29/6/2001
S. 2-980 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 10/12/2001
S. 2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 15/1/2002
S. 2-1009 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel 15/1/2002
S. 2-1010 Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten 15/1/2002
S. 2-1066 Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie 1/3/2002
S. 2-1144 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening 8/5/2002
S. 2-1287 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 30/9/2002
S. 2-1524 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen 11/3/2003
S. 2-1609 Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007