Voorstellen van Joris Van Hauthem (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-31 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7/9/1999
S. 2-32 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed 7/9/1999
S. 2-33 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 7/9/1999
S. 2-34 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 7/9/1999
S. 2-40 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 7/9/1999
S. 2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 7/9/1999
S. 2-582 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 27/11/2000
S. 2-1098 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 22-28 juli 1791 "qui règle la couleur des affiches" en tot vaststelling van de Nederlandstalige tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002
S. 2-1295 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 8/10/2002

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999