Voorstellen van Joris Van Hauthem (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-92 Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten 30/8/1995
S. 1-404 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 20/8/1996
S. 1-449 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 23/10/1996
S. 1-764 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/10/1997
S. 1-765 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed 27/10/1997
S. 1-804 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/12/1997
S. 1-805 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 4/12/1997

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003