Voorstellen van Bea Cantillon (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-538 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens 7/2/1997
S. 1-609 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 18/4/1997
S. 1-1008 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbar is voor overdracht of beslag.

2/6/1998
S. 1-1031 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 18/6/1998