Voorstellen van Paula Sémer (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-379 Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton 9/7/1996
S. 1-473 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in Roemenië 14/11/1996
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-709 Voorstel van resolutie tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces en een gelijke behandeling inzake promotiekansen, de mogelijkheden tot deelname aan opleiding, vorming, scholing en sociale promotie en de niet-discriminatie volgens leeftijd bij ontslag 14/7/1997
S. 1-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit 15/7/1998