Voorstellen van Jacques Santkin (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-215 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder 22/12/1995
S. 1-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968 8/11/1996
S. 1-531 Wetsontwerp betreffende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum 31/1/1997
S. 1-540 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 17/2/1997
S. 1-616 Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders 29/4/1997
S. 1-627 Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 13/5/1997

Legislatuur 1999-2003