Voorstellen van Francis Poty (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-157 Wetsontwerp betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 16/11/1999
S. 2-158 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 16/11/1999
S. 2-259 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 23/12/1999
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 18/2/2000
S. 2-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, eerste lid, van de provinciekieswet 7/4/2000
S. 2-560 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 26/10/2000
S. 2-706 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 26/3/2001
S. 2-772 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 6/6/2001
S. 2-786 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort 15/6/2001
S. 2-810 Wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart 29/6/2001
S. 2-811 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 29/6/2001
S. 2-843 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering 5/7/2001
S. 2-845 Voorstel van resolutie over de ruimte voor rokers in de treinen van de NMBS 9/7/2001
S. 2-1434 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 22/1/2003
S. 2-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 22/1/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999