Voorstellen van Francis Poty (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-257 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 13/2/1996
S. 1-312 Wetsontwerp betreffende de valutadatum van bankverrichtingen 5/4/1996
S. 1-517 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 23/12/1996
S. 1-676 Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen 20/6/1997
S. 1-810 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet 5/12/1997
S. 1-872 Wetsvoorstel betreffende het toegelaten debetbedrag en de toegelaten debetrente op bankrekeningen 6/2/1998
S. 1-1115 Wetsvoorstel strekkende om de rente op spaarrekeningen of spaarboekjes te berekenen op basis van de kalenderdagen 15/10/1998
S. 1-1135 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen 30/10/1998
S. 1-1136 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen 30/10/1998
S. 1-1221 Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 8/1/1999

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003