Voorstellen van Lisette Nelis-Van Liedekerke (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-344 Voorstel van resolutie met betrekking tot de onrechtmatige gevangenschap van Koeweitse en niet-Koeweitse burgers in Irak 4/6/1996
S. 1-567 Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat 7/3/1997
S. 1-577 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen 13/3/1997
S. 1-578 Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen 13/3/1997
S. 1-695 Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel 27/6/1997
S. 1-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 18/2/1998
S. 1-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 18/3/1999