Voorstellen van Anne-Marie Lizin (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

38 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-124 Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad 12/10/1995
S. 1-200 Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen 7/12/1995
S. 1-237 Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de anti-personenmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 26/1/1996
S. 1-256 Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl 13/2/1996
S. 1-263 Hoorzitting van de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de profileratierisico's 28/2/1996
S. 1-269 Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan 22/2/1996
S. 1-275 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan 4/3/1996
S. 1-291 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 12/3/1996
S. 1-327 Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen 8/5/1996
S. 1-378 Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran 9/7/1996
S. 1-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3į van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
S. 1-462 Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen 7/11/1996
S. 1-502 Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 17/12/1996
S. 1-512 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk 20/12/1996
S. 1-525 Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf 16/1/1997
S. 1-551 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in BelgiŽ en hun banden met buitenlandse netwerken 27/2/1997
S. 1-583 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in AlbaniŽ 19/3/1997
S. 1-677 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 20/6/1997
S. 1-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei 26/6/1997
S. 1-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 22/9/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-810 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet 5/12/1997
S. 1-844 Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) 15/1/1998
S. 1-857 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 19/1/1998
S. 1-908 Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen 12/3/1998
S. 1-910 Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen 12/3/1998
S. 1-911 Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven 12/3/1998
S. 1-974 Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam 7/5/1998
S. 1-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten 2/9/1998
S. 1-1099 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders 23/9/1998
S. 1-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek 14/10/1998
S. 1-1153 Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven 16/11/1998
S. 1-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument ten einde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen 4/12/1998
S. 1-1219 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1278 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 15/2/1999
S. 1-1279 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 15/2/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003