Voorstellen van Rik Daems (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014

36 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-97 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ߆1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 9/10/2019
S. 7-102 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds 16/10/2019
S. 7-103 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen 16/10/2019
S. 7-104 Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm 17/10/2019
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-114 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 7/11/2019
S. 7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiŽntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
S. 7-117 Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving 12/11/2019
S. 7-119 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 18/11/2019
S. 7-120 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
19/11/2019
S. 7-124 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen 27/11/2019
S. 7-125 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/11/2019
S. 7-140 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in BelgiŽ en in het buitenland teneinde de ideeŽn hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren 6/2/2020
S. 7-144 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking 13/2/2020
S. 7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
S. 7-161 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld 13/5/2020
S. 7-164 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters 6/6/2020
S. 7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
S. 7-187 Resolutie over de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 8/10/2020
S. 7-189 Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 9/10/2020
S. 7-190 Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) 9/10/2020
S. 7-211 Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen 10/12/2020
S. 7-228 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (Covid-19) 22/2/2021
S. 7-234 Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli 25/2/2021
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021
S. 7-244 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties 25/3/2021
S. 7-271 Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul 16/6/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-289 Informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten 30/9/2021
S. 7-292 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits 6/10/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-300 Resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten 17/11/2021
S. 7-328 Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een algoritmetoezichthouder 23/2/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht 7/7/2022
S. 7-391 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van een versnelde omschakeling naar een groenere en digitalere economie via de Twin Transition 9/11/2022

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014