Voorstellen van Marcel Cheron (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-994 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 20/1/2005
S. 3-1021 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1151 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriŽle kabinetten 28/4/2005
S. 3-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht door de wetgevende overheden strafbaar te stellen 28/4/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1328 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 25/8/2005

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003