Voorstellen van Mimi Kestelijn-Sierens (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-343 Wetsvoorstel tot wegwerking van de discriminaties tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden op het vlak van de personenbelasting 17/2/2000
S. 2-413 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 21/4/2000
S. 2-705 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 252 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 23/3/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1246 Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 496bis in het Strafwetboek strekkende tot het zwaarder bestraffen van financiŽle en fiscale fraudemechanismen 12/7/2002
S. 2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003