Voorstellen van Armand De Decker (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-830 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 18/6/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1064 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1065 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1066 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1067 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1068 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1147 Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs 26-28 februari 2009. 26/2/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ž 4, 4░, van de wet van 25 vent˘se jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
S. 4-1696 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat 8/3/2010

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999