Voorstellen van Jeannine Leduc (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
S. 2-110 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat 14/10/1999
S. 2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
S. 2-119 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 22/10/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 23/12/1999
S. 2-317 Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming 31/1/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-716 Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen 6/4/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-750 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 16/5/2001
S. 2-751 Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland 16/5/2001
S. 2-762 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming 23/5/2001
S. 2-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 16/1/2002
S. 2-1090 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten 27/3/2002
S. 2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1226 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 2/7/2002
S. 2-1352 Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek 14/11/2002
S. 2-1465 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 12/2/2003
S. 2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999