Voorstellen van Door Buelens (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-110 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 21/9/1995
S. 1-1003 Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde 28/5/1998
S. 1-1147 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 10/11/1998