Voorstellen van Francy Van der Wildt (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

11 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-26 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 27/6/1995
S. 1-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 27/6/1995
S. 1-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie, met het oog op de invoering van de beginseltoestemming 27/6/1995
S. 1-528 Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval 21/1/1997
S. 1-738 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19, 3°bis van de hypotheekwet van 16 december 1851 14/10/1997
S. 1-739 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 14/10/1997
S. 1-740 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding, van de wet van 30 juni 1967 tot vernieuwing van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers en van de hypotheekwet van 16 december 1851 14/10/1997
S. 1-821 Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds 16/12/1997
S. 1-866 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 5/2/1998
S. 1-1174 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid van attractie- en speeltoestellen 2/12/1998
S. 1-1411 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen 27/4/1999