Voorstellen van Frank Swaelen (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-83 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de gewone zitting 1997-1998 14/11/1996
S. 1-611 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 23/4/1997