Voorstellen van Henri Mouton (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-355 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet 13/6/1996
S. 1-823 Wetsvoorstel strekkende om de administratieve arrondissementen Hoei en Borgworm te laten samenvallen met een gerechtelijk arrondissement Hoei 18/12/1997