Voorstellen van Guy Moens (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-556 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een evenwichtigere verdeling van de belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal 19/10/2000
S. 2-605 Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 20/12/2000
S. 2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
S. 2-971 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastbaarstelling van de meerwaarden betreft 29/11/2001
S. 2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1350 Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden 13/11/2002

Legislatuur 1995-1999