Voorstellen van Guy Moens (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-26 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 27/6/1995
S. 1-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen 27/6/1995
S. 1-543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 20/2/1997
S. 1-654 Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen 5/6/1997
S. 1-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek 2/7/1998
S. 1-1129 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 29/10/1998

Legislatuur 1999-2003