Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
7: Legislatuur 2019-....

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-476 Uitdagingen en kansen voor de
toekomstige energievoorziening van de EU
Stockholm, 23-24 april 2023
24/4/2023
S. 7-392 Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes 9/11/2022
S. 7-371 Resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar 6/7/2022
S. 7-359 Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt 15/6/2022
S. 7-356 Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en OekraÔne en
voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa
8/6/2022
S. 7-349 Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
S. 7-346 Resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen 26/4/2022
S. 7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 23/2/2022
S. 7-328 Resolutie met betrekking tot de oprichting van een algoritmetoezichthouder 23/2/2022
S. 7-327 Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange 22/2/2022
S. 7-316 Rťsolutie om China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid 12/1/2022
S. 7-312 Resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte 15/12/2021
S. 7-309 Resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de ęlockdowngeneratieĽ in de post-Covid samenleving 13/12/2021
S. 7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 17/11/2021
S. 7-300 Resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten 17/11/2021
S. 7-285 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert 14/7/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-272 Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen 17/6/2021
S. 7-271 Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul 16/6/2021
S. 7-267 Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland 16/6/2021
S. 7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van BelgiŽ met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten 20/5/2021
S. 7-257 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert 20/5/2021
S. 7-254 Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in IsraŽl, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem 19/5/2021
S. 7-250 Voorstel van resolutie betreffende de wereldwijde toegang tot vaccins in de strijd tegen Covid-19 22/4/2021
S. 7-241 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden 23/3/2021
S. 7-236 Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul 25/2/2021
S. 7-234 Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli 25/2/2021
S. 7-224 Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren 17/2/2021
S. 7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
S. 7-211 Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen 10/12/2020
S. 7-201 Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor 12/11/2020
S. 7-199 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van BelgiŽ en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen 12/11/2020
S. 7-189 Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 9/10/2020
S. 7-187 Resolutie over de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 8/10/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-183 Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee 24/9/2020
S. 7-162 Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren 12/5/2020
S. 7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen 12/5/2020
S. 7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
S. 7-114 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 7/11/2019
S. 7-111 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije 29/10/2019
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ 21/10/2019
S. 7-104 Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm 17/10/2019
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 8/10/2019
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
S. 7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 8/10/2019
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 8/10/2019
S. 7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
S. 7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
S. 7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
S. 7-78 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 8/10/2019
S. 7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 8/10/2019
S. 7-67 Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel 3/10/2019
S. 7-65 Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN 3/10/2019
S. 7-28 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 3/10/2019
S. 7-25 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 3/10/2019