Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
6: Legislatuur 2014-2019

54 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 54-3517 Voorstel van bijzondere wet over de coŲrdinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijn doelstellingen 6/2/2019
S. 6-521 CoŲrdinatie van het beleid in BelgiŽ met betrekking tot klimaatverandering
(Hoorzitting van 11 maart 2019)
11/3/2019
S. 6-508 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/3/2019
S. 6-507 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 27/3/2019
S. 6-506 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen 27/3/2019
S. 6-505 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm 27/3/2019
S. 6-498 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie 22/2/2019
S. 6-491 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten rond de oprichting van een multimodale, geÔntegreerde en aantrekkelijke vervoersdienst in de toekomstige GEN-zone alsook betreffende een interfederale visie op mobiliteit 20/2/2019
S. 6-488 Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking 19/2/2019
S. 6-481 Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing 11/1/2019
S. 6-480 Voorstel van resolutie teneinde het mechanisme van onroerende terugkoop te vergemakkelijken 10/1/2019
S. 6-469 Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten 14/11/2018
S. 6-427 Voorstel van resolutie over de toekomst en de handhaving van een ambitieus cohesiebeleid in het kader van de toekomstige Europese begroting 14/5/2018
S. 6-424 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in BelgiŽ 19/4/2018
S. 6-419 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen 22/3/2018
S. 6-416 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 21/3/2018
S. 6-415 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 21/3/2018
S. 6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 18/1/2018
S. 6-390 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 17/1/2018
S. 6-388 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder 12/1/2018
S. 6-387 Voorstel van resolutie om een einde te maken aan de slavernij en andere schendingen van de mensenrechten van migranten in LibiŽ 11/1/2018
S. 6-381 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte 28/11/2017
S. 6-329 Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) 13/3/2017
S. 6-324 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 8/3/2017
S. 6-320 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging 10/2/2017
S. 6-319 Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt 9/2/2017
S. 6-309 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil 14/12/2016
S. 6-305 Voorstel van resolutie betreffende het sociale bloedbad bij en de de facto delokalisatie van ING en Record Bank 12/12/2016
S. 6-298 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte 19/10/2016
S. 6-294 Voorstel van resolutie betreffende het vrijmaken van de breedbandmarkt 19/10/2016
S. 6-292 Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 14/10/2016
S. 6-287 Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciŽle communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen 1/9/2016
S. 6-278 Voorstel van resolutie tot versterking van de financiŽle autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden 15/6/2016
S. 6-271 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds 21/4/2016
S. 6-266 Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel 25/3/2016
S. 6-253 Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen 10/12/2015
S. 6-235 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat 25/9/2015
S. 6-225 Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN 13/7/2015
S. 6-217 Voorstel van resolutie betreffende de vennootschapsbelasting op intercommunales 30/6/2015
S. 6-210 Voorstel van resolutie betreffende de officiŽle erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 29/5/2015
S. 6-202 Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring 25/3/2015
S. 6-201 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen 23/4/2015
S. 6-160 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen van het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) voor BelgiŽ 11/2/2015
S. 6-156 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 3/2/2015
S. 6-152 Voorstel van resolutie betreffende de steun van de Senaat aan het democratiseringsproces in TunesiŽ 4/2/2015
S. 6-150 Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ 22/1/2015
S. 6-149 Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit 22/1/2015
S. 6-145 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door BelgiŽ 14/1/2015
S. 6-131 Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht 3/12/2014
S. 6-128 Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen 1/12/2014
S. 6-125 Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geÔntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan†: milieu en chronische ziektes 27/11/2014
S. 6-41 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 21/10/2014
S. 6-29 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 22/9/2014
S. 6-26 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 22/9/2014