Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5: Legislatuur 2010-2014

356 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014
S. 5-2886 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Burundi 23/4/2014
S. 5-2882 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft 19/3/2014
S. 5-2881 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen betreft 19/3/2014
S. 5-2880 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" 28/3/2014
S. 5-2879 Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken 27/3/2014
S. 5-2855 Voorstel van resolutie betreffende de mededelingen van de Europese Commissie tot herstel van het vertrouwen van burgers en ondernemingen in de gegevensstromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 16/4/2014
S. 5-2826 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig 2/4/2014
S. 5-2803 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 27/3/2014
S. 5-2802 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te GenŤve op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting 27/3/2014
S. 5-2801 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 27/3/2014
S. 5-2800 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 27/3/2014
S. 5-2799 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan 27/3/2014
S. 5-2798 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 10/1/2014
S. 5-2794 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te GenŤve op 18 maart 2004 25/3/2014
S. 5-2793 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2įhet Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009
25/3/2014
S. 5-2792 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 25/3/2014
S. 5-2791 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor IndustriŽle Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 25/3/2014
S. 5-2789 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 21/3/2014
S. 5-2788 Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 21/3/2014
S. 5-2787 Voorstel van resolutie over de bouw van de scheidingsmuur en de nederzettingen in Palestina 21/3/2014
S. 5-2760 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het "Central European Free Trade Agreement", ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 19/3/2014
S. 5-2759 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004.

2į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004
19/3/2014
S. 5-2758 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 19/3/2014
S. 5-2757 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de vestiging in BelgiŽ van een CoŲrdinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 19/3/2014
S. 5-2756 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 19/3/2014
S. 5-2755 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 19/3/2014
S. 5-2754 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŽ van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 19/3/2014
S. 5-2751 Gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel, over de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en over de toestand in OekraÔne 12/3/2014
S. 5-2732 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, gedaan te Manama op 4 november 2007, en
2į het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
en houdende aanpassing van de Belgische belastingswetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten
13/3/2014
S. 5-2521 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 27/2/2014
S. 5-2520 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 26/2/2014
S. 5-2519 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 26/2/2014
S. 5-2496 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en MongoliŽ, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 20/2/2014
S. 5-2494 De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel 18/2/2014
S. 5-2492 Wetsontwerp tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciŽn van de Internationale Maritieme Organisatie 18/2/2014
S. 5-2482 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1990 11/2/2014
S. 5-2478 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013 6/2/2014
S. 5-2477 Voorstel van resolutie betreffende de geopolitieke situatie in Centraal-AziŽ 5/2/2014
S. 5-2462 Wetsvoorstel betreffende het verbod op kernwapens in BelgiŽ 23/1/2014
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2452 Gedachtewisseling met abbť Apollinaire Muholongu Malumalu, Voorzitter van de Nationale Onafhankelijke kiescommissie (CENI) van de Democratische Republiek Congo 21/1/2014
S. 5-2444 Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran 20/1/2014
S. 5-2442 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiŽle en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013 17/1/2014
S. 5-2440 Voorstel van resolutie over de aanwijzing van een Europese speciale gezant voor de bescherming van religieuze minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika 16/1/2014
S. 5-2411 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 16/12/2013
S. 5-2394 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 10/12/2013
S. 5-2378 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 3/12/2013
S. 5-2358 Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten 26/11/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2336 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 8/11/2013
S. 5-2334 Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland 7/11/2013
S. 5-2321 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996 5/11/2013
S. 5-2320 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 29/10/2013
S. 5-2319 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 29/10/2013
S. 5-2318 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 29/10/2013
S. 5-2317 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 29/10/2013
S. 5-2300 Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek 29/5/2013
S. 5-2299 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 14/10/2013
S. 5-2298 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 14/10/2013
S. 5-2297 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 14/10/2013
S. 5-2296 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen BelgiŽ en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 14/10/2013
S. 5-2293 Voorstel van resolutie betreffende de verkiezingen in Guinee en de strijd tegen straffeloosheid 14/10/2013
S. 5-2281 Voorstel van resolutie betreffende het ethisch verantwoord gebruik van war drones en het aanmoedigen van een internationaal wetgevend kader 10/10/2013
S. 5-2276 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te new Delhi op 8 augustus 2012 4/10/2013
S. 5-2275 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over een handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 3/10/2013
S. 5-2274 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 1/10/2013
S. 5-2271 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome 26/9/2013
S. 5-2270 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de herzieningsconferentie van het Statuut van Rome 26/9/2013
S. 5-2269 Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 24/9/2013
S. 5-2263 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 23/9/2013
S. 5-2262 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 23/9/2013
S. 5-2257 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 16/9/2013
S. 5-2256 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010 16/9/2013
S. 5-2255 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 16/9/2013
S. 5-2254 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije 16/9/2013
S. 5-2251 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te GenŤve op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting 5/9/2013
S. 5-2250 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 5/9/2013
S. 5-2247 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 21/8/2013
S. 5-2246 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 21/8/2013
S. 5-2223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 1/7/2013
S. 5-2217 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel 12/6/2013
S. 5-2216 Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur 12/6/2013
S. 5-2209 Wetsontwerp houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 19/7/2013
S. 5-2204 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009 11/7/2013
S. 5-2203 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 11/7/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2188 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te GenŤve op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting 4/7/2013
S. 5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
S. 5-2163 Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije 25/6/2013
S. 5-2162 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 25/6/2013
S. 5-2146 Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije 13/6/2013
S. 5-2144 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 11/6/2013
S. 5-2136 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 4/6/2013
S. 5-2135 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 4/6/2013
S. 5-2134 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 4/6/2013
S. 5-2124 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009 29/5/2013
S. 5-2123 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 29/5/2013
S. 5-2122 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 29/5/2013
S. 5-2121 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 29/5/2013
S. 5-2120 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 29/5/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2117 Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie 29/5/2013
S. 5-2111 Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling 27/5/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2087 Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 15/5/2013
S. 5-2084 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 13/5/2013
S. 5-2078 Voorstel van resolutie met betrekking tot de responsabilisering op het vlak van de export van Belgische wapens naar LibiŽ 7/5/2013
S. 5-2043 Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 24/4/2013
S. 5-2041 Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren 23/3/2013
S. 5-2037 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 17/4/2013
S. 5-2025 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 22/3/2013
S. 5-2024 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 20/3/2013
S. 5-2023 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 20/3/2013
S. 5-2017 Voorstel van resolutie betreffende Mali 20/3/2013
S. 5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
S. 5-2015 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 19/3/2013
S. 5-1987 Voorstel van resolutie betreffende Tibet 26/2/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-1976 Gedachtewisseling over de overeenkomst ter bevordering en bescherming van investeringen 19/2/2013
S. 5-1966 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 14/2/2013
S. 5-1957 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 31/1/2013
S. 5-1946 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 25/1/2013
S. 5-1939 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 22/1/2013
S. 5-1938 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 18/1/2013
S. 5-1932 Gedachtewisseling : De Belgische steun aan de Franse operatie SERVAL in Mali 15/1/2013
S. 5-1931 Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda 16/1/2013
S. 5-1921 Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet 11/1/2013
S. 5-1913 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010 20/12/2012
S. 5-1911 Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi 20/12/2012
S. 5-1908 Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 24/10/2012
S. 5-1872 Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met ArgentiniŽ, AustraliŽ, BraziliŽ, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 3/12/2012
S. 5-1854 Voorstel van resolutie over de instelling van een Europees onderhandelingskader voor de lidstaten die betrokken partij zijn bij de herstructurering van multinationale ondernemingen 27/11/2012
S. 5-1847 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 27/11/2012
S. 5-1846 Wetsvoorstel houdende de essentiŽle aanwervingsvoorwaarden voor de ambtenaren van de buitenlandse betrekkingen 21/11/2012
S. 5-1845 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010 20/11/2012
S. 5-1839 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 14/11/2012
S. 5-1838 Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 14/11/2012
S. 5-1837 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 14/11/2012
S. 5-1833 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia 8/11/2012
S. 5-1829 De situatie in Burundi 6/11/2012
S. 5-1822 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 24/10/2012
S. 5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
S. 5-1811 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van GenŤve bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te GenŤve op 2 juli 1999 18/10/2012
S. 5-1808 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 11/10/2012
S. 5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
S. 5-1802 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te GenŤve op 26 mei 2000 10/10/2012
S. 5-1801 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 10/10/2012
S. 5-1796 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten :
1į het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2į het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te GenŤve op 12 augustus 2008
27/9/2012
S. 5-1795 Wetsontwerp houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek KroatiŽ, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek ServiŽ, RoemeniŽ en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006 27/9/2012
S. 5-1791 De toestand in de Democratische Republiek Congo 12/9/2012
S. 5-1789 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 10/9/2012
S. 5-1788 Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de opening en de uitbating van een apotheek in de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2009 en 3 maart 2009 10/9/2012
S. 5-1787 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006 10/9/2012
S. 5-1785 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009 29/8/2012
S. 5-1783 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 21/8/2012
S. 5-1782 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 21/8/2012
S. 5-1781 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 21/8/2012
S. 5-1780 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 21/8/2012
S. 5-1779 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23 december 2009 21/8/2012
S. 5-1778 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArgentiniŽ, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010 21/8/2012
S. 5-1777 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1į Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990.
2į Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000
13/8/2012
S. 5-1709 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 17/7/2012
S. 5-1708 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 11/7/2012
S. 5-1707 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 11/7/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1681 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids 27/6/2012
S. 5-1671 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 15/6/2012
S. 5-1654 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 7/6/2012
S. 5-1647 De problematiek van de bilaterale investerings- en beschermingsakkoorden (BITs) 26/6/2012
S. 5-1630 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 23/5/2012
S. 5-1617 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pristina op 9 maart 2010 10/5/2012
S. 5-1616 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010 10/5/2012
S. 5-1615 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomť op 6 juni 2009 10/5/2012
S. 5-1614 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 10/5/2012
S. 5-1613 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie 9/5/2012
S. 5-1609 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 4/5/2012
S. 5-1608 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 4/5/2012
S. 5-1607 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van GeorgiŽ, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 4/5/2012
S. 5-1606 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 4/5/2012
S. 5-1598 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 29/5/2012
S. 5-1595 Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies 3/5/2012
S. 5-1590 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 26/4/2012
S. 5-1589 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1995 26/4/2012
S. 5-1587 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs 18/4/2012
S. 5-1582 Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt 19/4/2012
S. 5-1577 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 18/4/2012
S. 5-1575 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 13/4/2012
S. 5-1574 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek TsjechiŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 13/4/2012
S. 5-1573 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni 2007 13/4/2012
S. 5-1553 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10 februari 2009 28/3/2012
S. 5-1552 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 28/3/2012
S. 5-1542 Wetsontwerp houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 19/3/2012
S. 5-1541 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 19/3/2012
S. 5-1536 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben 15/3/2012
S. 5-1531 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te GenŤve op 27 januari 2006 13/3/2012
S. 5-1530 Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Luxemburg op 1 juni 2006 13/3/2012
S. 5-1529 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 13/3/2012
S. 5-1522 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids 8/3/2012
S. 5-1521 Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) 7/3/2012
S. 5-1520 Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) 6/3/2012
S. 5-1498 Het beleid inzake landsverdediging 15/2/2012
S. 5-1497 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001 22/2/2012
S. 5-1496 Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 22/2/2012
S. 5-1495 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 17 januari 2007 22/2/2012
S. 5-1494 Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 21/2/2012
S. 5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ 17/2/2012
S. 5-1483 Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ 14/2/2012
S. 5-1481 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 10/2/2012
S. 5-1462 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht 31/1/2012
S. 5-1448 Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens 24/1/2012
S. 5-1446 Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika 23/1/2012
S. 5-1442 Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) 18/1/2012
S. 5-1441 Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ 18/1/2012
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1434 Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŽ in Afghanistan 12/1/2012
S. 5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
S. 5-1429 De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo : de toestand na 28 november 2011 20/12/2011
S. 5-1427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft 10/1/2012
S. 5-1426 Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China 10/1/2012
S. 5-1415 Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen 22/12/2011
S. 5-1413 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 21/12/2011
S. 5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
S. 5-1389 Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit 8/12/2011
S. 5-1371 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek ArmeniŽ betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 1/12/2011
S. 5-1368 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf 25/11/2011
S. 5-1361 Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag 24/11/2011
S. 5-1356 Voorstel van resolutie betreffende de mishandeling van beren voor hun galzuur in China 24/11/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1345 Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness 22/11/2011
S. 5-1344 Voorstel van resolutie inzake nucleaire ontwapening en non proliferatie en de Defence en Deterrence Posture Review binnen de NAVO 22/11/2011
S. 5-1329 Mededeling van de Europese Commissie COM (2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan 8/11/2011
S. 5-1326 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht 14/11/2011
S. 5-1314 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 10/11/2011
S. 5-1313 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009 10/11/2011
S. 5-1312 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de OekraÔense regering 10/11/2011
S. 5-1298 Uiteenzetting door de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking over zijn verslag 2011, de evaluatie van de Belgische steuninstrumenten voor buitenlandse handel die aangerekend worden als officiŽle ontwikkelingshulp (ODA) - FINEXPO evaluatie en de evaluatie van de NGO-partnerschappen gericht op capaciteitsversterking 8/11/2011
S. 5-1296 Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara 8/11/2011
S. 5-1284 Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen 26/10/2011
S. 5-1283 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vredesproces tussen de Turkse staat en de Koerdische bevolking 26/10/2011
S. 5-1282 Voorstel van resolutie betreffende de aardolie in LibiŽ 25/10/2011
S. 5-1275 Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ 20/10/2011
S. 5-1263 Voorstel van resolutie betreffende het lot van Asia Bibi, een christelijke vrouw uit Pakistan die tot de dood is veroordeeld wegens godslastering 11/10/2011
S. 5-1260 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 11/10/2011
S. 5-1259 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 11/10/2011
S. 5-1257 Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda 11/10/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1233 Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ 27/9/2011
S. 5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
S. 5-1205 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 23/8/2011
S. 5-1204 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007 23/8/2011
S. 5-1164 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek ServiŽ, anderzijds, en met de Slotaktes gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 11/7/2011
S. 5-1150 Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten 6/7/2011
S. 5-1149 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden 6/7/2011
S. 5-1137 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit 30/6/2011
S. 5-1129 Voorsel van resolutie met betrekking tot de internationale inspanningen in Afghanistan en de brede regio 28/6/2011
S. 5-1110 Voorstel van resolutie ter ratificatie, door ons land, van het reeds sinds november 2000 ondertekende Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 22/6/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1083 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties 21/6/2011
S. 5-1081 Hoorzitting met de heer Kazatchkine, executive director van The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 14/6/2011
S. 5-1068 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo 7/6/2011
S. 5-1063 Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ 6/6/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1060 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties 1/6/2011
S. 5-1038 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof 19/5/2011
S. 5-1020 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma 10/5/2011
S. 5-999 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 4/5/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-993 Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester 3/5/2011
S. 5-992 Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo 3/5/2011
S. 5-991 De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie 3/5/2011
S. 5-972 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002 20/4/2011
S. 5-971 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 20/4/2011
S. 5-970 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol 20/4/2011
S. 5-969 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden 20/4/2011
S. 5-968 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 20/4/2011
S. 5-967 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant 20/4/2011
S. 5-966 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988 20/4/2011
S. 5-965 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 20/4/2011
S. 5-964 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol 20/4/2011
S. 5-963 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol 20/4/2011
S. 5-962 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol 20/4/2011
S. 5-961 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden 20/4/2011
S. 5-959 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces 15/4/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
S. 5-938 Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ 6/4/2011
S. 5-936 Voorstel van resolutie betreffende de betogingen van de Algerijnse bevolking voor democratie en betere levensomstandigheden 6/4/2011
S. 5-927 Resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds 31/3/2011
S. 5-917 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ 30/3/2011
S. 5-909 De impact van de verkiezingen van 2010 in Burundi 29/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-895 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 februari 2007 betreffende het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat het statuut van de prinsen van de Koninklijke Familie betreft 24/3/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-829 Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten 9/3/2011
S. 5-793 Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) 21/2/2011
S. 5-775 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid 15/2/2011
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-721 Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali 27/1/2011
S. 5-699 Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 26/1/2011
S. 5-676 Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps 24/1/2011
S. 5-675 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat BelgiŽ een grotere financiŽle bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen 24/1/2011
S. 5-665 Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 19/1/2011
S. 5-662 De toestand in TunesiŽ 19/1/2011
S. 5-638 Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan 22/12/2010
S. 5-629 Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" 22/12/2010
S. 5-622 Voorstel van resolutie over non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) 17/12/2010
S. 5-617 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 15/12/2010
S. 5-609 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 9/12/2010
S. 5-597 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten 10/12/2010
S. 5-579 Groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" 15/12/2010
S. 5-576 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen 13/12/2010
S. 5-573 Voorstel van resolutie over de instelling van een nationale dag van de vaandeldragers 6/12/2010
S. 5-560 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 6/12/2010
S. 5-544 Het jaarverslag 2009 van de Belgische Technische CoŲperatie (BTC) 23/11/2010
S. 5-543 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling in Irak van Tareq Aziz tot de doodstraf 29/11/2010
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-506 De NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders (Lissabon, 19-20 november 2010).- De aanneming van een nieuw strategisch concept 17/11/2010
S. 5-505 De strategische partners van de Europese Unie 16/11/2010
S. 5-495 Voorstel van resolutie om te vragen dat BelgiŽ het Protocol van Londen van 2008 inzake de verlening van octrooien ratificeert 16/11/2010
S. 5-494 Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo 16/11/2010
S. 5-493 Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone 16/11/2010
S. 5-485 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 16/11/2010
S. 5-480 Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking 16/11/2010
S. 5-464 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten 10/11/2010
S. 5-458 Voorstel van resolutie over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening 10/11/2010
S. 5-457 Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties 10/11/2010
S. 5-456 Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf 10/11/2010
S. 5-450 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 9/11/2010
S. 5-389 Verkiezingen in de Democratische Republiek Congo 27/10/2010
S. 5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
S. 5-370 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 21/10/2010
S. 5-361 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de galgo-windhonden en het ontbreken van dierenbeschermingswetgeving in Spanje 20/10/2010
S. 5-354 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 15/10/2010
S. 5-337 Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden 13/10/2010
S. 5-333 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden 13/10/2010
S. 5-271 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 12/10/2010
S. 5-270 Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet 12/10/2010
S. 5-269 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 12/10/2010
S. 5-266 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 12/10/2010
S. 5-259 Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami 8/10/2010
S. 5-251 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 6/10/2010
S. 5-201 Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek 30/9/2010
S. 5-200 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 30/9/2010
S. 5-193 Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap 8/10/2010
S. 5-184 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 24/9/2010
S. 5-138 Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone 13/9/2010
S. 5-135 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 9/9/2010
S. 5-124 Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel 9/9/2010
S. 5-120 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria 9/9/2010
S. 5-119 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september 9/9/2010
S. 5-72 Verslag van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 2010 20/10/2010
S. 5-37 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008;
2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008
2/9/2010