Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
4: Legislatuur 2007-2010

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1627 54e zitting van de Commission on the Status of Women (New York, 1-12 maart 2010) 21/1/2010
S. 4-1606 De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) 26/1/2010
S. 4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009
S. 4-1426 Het glazen plafond 11/3/2009
S. 4-1388 Het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 24/3/2009
S. 4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
S. 4-1073 Gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van BelgiŽ ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 26/11/2008
S. 4-1028 Viering 60 jaar kiesrecht voor vrouwen 19/11/2008
S. 4-1007 De 53e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (2-13 maart 2009) 12/11/2008
S. 4-887 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie 29/7/2008
S. 4-870 De uitvoering van de richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 9/7/2008
S. 4-742 Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen 14/5/2008
S. 4-716 De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) 23/4/2008
S. 4-701 De integratie van het concept "gender" in de duurzame ontwikkeling 9/4/2008
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-646 Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/2/2008
S. 4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
S. 4-485 Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo 19/12/2007
S. 4-437 Geweld tegen vrouwen 12/12/2007
S. 4-379 De problematiek van het eergerelateerd geweld in BelgiŽ 13/2/2008
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 7/11/2007
S. 4-161 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 23/8/2007