Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Werkgroep "Bio-ethiek"
3: Legislatuur 2003-2007

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1995 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 13/12/2006
S. 3-1992 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie 12/12/2006
S. 3-1309 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 13/7/2005
S. 3-1271 Wetsvoorstel betreffende draagmoeders 1/7/2005
S. 3-1230 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 7/6/2005
S. 3-1067 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting 2/3/2005
S. 3-1011 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal 31/1/2005
S. 3-559 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 11/3/2004
S. 3-419 Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie 12/12/2003
S. 3-418 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting 21/1/2004
S. 3-417 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 12/12/2003
S. 3-416 Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek 12/12/2003
S. 3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003