Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
3: Legislatuur 2003-2007

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1974 Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten 30/11/2006
S. 3-1762 Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren 8/12/2005
S. 3-1542 Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier 12/5/2005
S. 3-1414 Implementatie van de wetten van 5 augustus 1992 en 7 december 1998 23/11/2005
S. 3-1150 Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 6/6/2005
S. 3-1076 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
S. 3-1075 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
S. 3-1068 Advies van de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Kamer) en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) 22/2/2005
S. 3-782 Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 25/6/2004
S. 3-725 Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 26/5/2004
S. 3-320 Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 2/10/2003
S. 3-264 Onderzoek van het activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 9/10/2003