Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
2: Legislatuur 1999-2003

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1584 Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 25/3/2003
S. 2-1487 De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women).- Stand van zaken 21/1/2003
S. 2-1327 Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 10/7/2002
S. 2-1202 De impact van AIDS op de vrouw 19/2/2002
S. 2-1142 De situatie van de vrouw in Saoedi-ArabiŽ 28/1/2003
S. 2-1069 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 12/3/2002
S. 2-1057 De situatie van de vrouwen in Tibet 6/2/2002
S. 2-1056 De rol van de vrouw in het stimuleren van het vredesproces in IsraŽl en Palestina 30/1/2002
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-981 De situatie van de vrouwen in Afghanistan 11/12/2001
S. 2-950 Evaluatie van de uitvoering van het nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.- Beleidsintenties van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor het jaar 2002 16/1/2002
S. 2-944 De genderdimensie in de statistieken 13/11/2001
S. 2-943 De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in BelgiŽ 13/11/2001
S. 2-802 Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen 13/6/2001
S. 2-781 Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad 7/6/2001
S. 2-696 Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen 20/3/2001
S. 2-645 Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) 31/1/2001
S. 2-499 Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000 5/7/2000
S. 2-334 De vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Beijing Plus 5", (New York, juni 2000) : "Vrouwen in het jaar 2000 : gelijkheid tussen de geslachten, ontwikkeling en vrede voor de ťťnentwintigste eeuw" 8/2/2000
S. 2-268 Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001 12/12/2000
S. 2-233 Openbare hoorzitting betreffende het facultatief protocol bij het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW-Verdrag, 1979) 14/12/1999
S. 2-155 Derde Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIIe CCEC), Madrid, 26-27 november 1999 10/11/1999
S. 2-154 Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 10/11/1999
S. 2-12 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/7/1999