2-478

Evocatie dossier

2-478

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen

Jos Ansoms   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys   Servais Verherstraeten  

30/6/2000 Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 29, dd 30.6.2000

Jean-Marie Dedecker (VLD)
Paul De Grauwe (VLD)
Jacques Devolder (VLD)
André Geens (VLD)
Mimi Kestelijn-Sierens (VLD)
Jeannine Leduc (VLD)
Didier Ramoudt (VLD)
Jan Remans (VLD)
Martine Taelman (VLD)
Iris Van Riet (VLD)
Paul Wille (VLD)
Philippe Bodson (PRL FDF MCC)
Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC)
Olivier de Clippele (PRL FDF MCC)
Armand De Decker (PRL FDF MCC)
Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC)
Alain Destexhe (PRL FDF MCC)
Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC)
Philippe Monfils (PRL FDF MCC)
Alain Zenner (PRL FDF MCC)


Dossierfiche